เครื่องใช้ในครัวเรือน / เครื่องเขียน / เครื่องดนตรี สินค้ายอดนิยม - สินค้าที่ถูกจัดกลุ่มโดย BigGo
tag หน้าหลัก arrow tag หมวดหมู่หลัก arrow เครื่องใช้ในครัวเรือน arrow

เครื่องเขียน / เครื่องดนตรี

เครื่องเขียน / เครื่องดนตรี

19 รายการ
rank
฿ 277 +
5 rate
6 ร้านค้า
50 รายการ
rank
฿ 225 +
• หน้าจอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • แสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาตร์ • การแสดงผล Natural Textbook • 274 ฟังก์ชันการคำนวณ • หน้าจอแสดงผลด้วยความละเอียดสูงแบบจุด (Dot Matrix) • คำนวณสูตรได้ง่ายและรวดเร็ว • สามารถคำนวณค่าทางสถิติ HYPERBOLIE และ Exponential ได้ • คำนวณสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม • คำนวณแฟกชั่น คำนวณลอกาลิทึ่ม • เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้ • ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT • คำนวณเลขฐานสิบหก แปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบ • คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ • ตัวอักษรอ่านง่าย ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
5 rate
7 ร้านค้า
162 รายการ