Samsung Galaxy A21

฿5,009 +
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
15 ร้านค้า
599 รายการ
จอแสดงผล Super AMOLED 24-bit (16 ล้านสี)
- กล้องหน้าฝังบนจอ (Infinity O)
- จอแสดงผลมีรูสำหรับกล้องหน้า (Punch-Hole Display)
- กว้าง 6.5 นิ้ว (แนวทะแยง)
- ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล (270 ppi)
ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)
- ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Fingerprint)
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)
- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)
- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)
- ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (Gyroscope)
มีสีให้เลือก (Colors) : Black
ขยาย
ย่อ
AliExpress AliExpress
ทั้งหมดมี 370 รายการ
฿5,009
 
ขึ้น ฿15
฿5,009
 
ขึ้น ฿15
฿5,009
 
ขึ้น ฿21
฿5,154
 
ลง ฿8
฿5,165
 
ขึ้น ฿15
฿5,176
 
ขึ้น ฿4
฿5,217
 
ขึ้น ฿4
฿5,234
 
ขึ้น ฿7
฿5,248
 
ลง ฿8
฿5,248
 
ขึ้น ฿13
฿5,259
 
ขึ้น ฿16
฿5,318
 
ขึ้น ฿19
฿5,322
 
ขึ้น ฿16
฿5,372
 
ลง ฿12
฿5,384
 
ขึ้น ฿16
฿5,467
 
ลง ฿8
฿5,467
 
ลง ฿8
฿5,467
 
ลง ฿8
฿5,467
 
ลง ฿8
฿5,475
 
ขึ้น ฿20
฿5,475
 
ขึ้น ฿20
฿5,475
 
ขึ้น ฿22
฿5,510
 
ขึ้น ฿17
฿5,559
 
ลง ฿13
฿5,565
 
ลง ฿16
฿5,590
 
ลง ฿14
฿5,590
 
ลง ฿14
฿5,618
 
ขึ้น ฿27
฿5,618
 
ขึ้น ฿7
฿5,635
 
ขึ้น ฿17
฿5,635
 
ขึ้น ฿24
฿5,635
 
ขึ้น ฿17
฿5,737
 
ขึ้น ฿4
฿5,774
 
ขึ้น ฿7
฿5,935
 
ลง ฿9
฿5,935
 
ลง ฿9
฿5,948
 
ขึ้น ฿25
฿5,948
 
ขึ้น ฿25
฿5,948
 
ขึ้น ฿25
฿5,948
 
ขึ้น ฿18
฿5,948
 
ขึ้น ฿33
฿5,993
 
ลง ฿236
฿6,076
 
ลง ฿9
฿6,076
 
ลง ฿9
฿6,091
 
ลง ฿9
฿6,091
 
ลง ฿9
฿6,091
 
ลง ฿9
฿6,091
 
ลง ฿9
฿6,091
 
ลง ฿9
฿6,100
 
ขึ้น ฿54
฿6,100
 
ลง ฿4
฿6,168
 
ขึ้น ฿20
฿6,235
 
ลง ฿22
฿6,235
 
ลง ฿22
฿6,235
 
ลง ฿9
฿6,235
 
ลง ฿22
฿6,235
 
ลง ฿13
฿6,244
 
ลง ฿13
฿6,248
 
ขึ้น ฿15
฿6,248
 
ลง ฿9
฿6,248
 
ลง ฿9
฿6,248
 
ลง ฿9
฿6,248
 
ลง ฿9
฿6,248
 
ลง ฿9
฿6,257
 
ลง ฿4
฿6,257
 
ขึ้น ฿7
฿6,257
 
ขึ้น ฿7
฿6,532
 
ลง ฿8
฿6,547
 
ลง ฿27
฿6,641
 
ลง ฿8
฿6,726
 
ลง ฿28
฿6,789
 
ขึ้น ฿8
฿6,859
 
ลง ฿9
฿6,872
 
ขึ้น ฿4
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿3
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿11
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿11
฿6,872
 
ลง ฿3
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿10
฿6,872
 
ลง ฿3
฿6,872
 
ลง ฿11
฿6,875
 
ขึ้น ฿17
฿6,882
 
ขึ้น ฿61
฿6,882
 
ขึ้น ฿24
฿6,882
 
ขึ้น ฿7
฿6,882
 
ลง ฿1