YUWELL | เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร รุ่น 8F-5AW

฿8,000 ~ ฿35,699
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
5 ร้านค้า
165 รายการ
1. ตัวเครื่อง ขนาด 39 x 24.5 x 50 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก.
2. มีระบบตั้งเวลาปิดเพื่อสะดวกในการใช้งาน
3. หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงานเวลาที่ตั้งปิด
4. มีไฟบอกสถานการณ์ทำงานปกติ และไม่ปกติ
5. มีสัญญาณเตือน ออกซิเจนต่ำความดันสูงหรือ ต่ำ
6. ระบบผิดพลาด ไม่มีไฟเข้า
7. มี รีโมท คอนโทล ควบคุมการเปิด-ปิดและตั้งเวลา
8. Sieve
9. ช่วงการไหล 0-5 ลิตร
10. ความเข้มข้นของออกซิเจน 87-95.5
ขยาย
ย่อ
Shopee Shopee
ทั้งหมดมี 147 รายการ
฿8,000
ลง ฿2,000
YU500【without Atomiz ฿10,907
฿11,900
ลง ฿1,600
฿12,800
ลง ฿1,700
฿12,900
คงที่
฿12,900
คงที่
฿12,990
ลง ฿23,009
฿13,000
คงที่
฿13,884
ลง ฿356
หมด
฿13,900
คงที่
฿14,800
คงที่
฿15,000
คงที่
฿15,900
คงที่
฿15,999
ลง ฿18,000
฿16,000
คงที่
฿16,500
คงที่
฿16,511
ลง ฿4,389
฿16,511
ลง ฿4,389
฿16,900
ขึ้น ฿1,000
฿17,100
ลง ฿2,800
฿17,500
คงที่
฿17,500
คงที่
฿17,500
คงที่
฿17,900
คงที่
฿17,900
คงที่
฿18,500
ลง ฿925
฿18,599
คงที่
฿18,900
ขึ้น ฿2,835
฿18,900
คงที่
฿19,000
คงที่
฿19,000
คงที่
฿19,000
คงที่
฿19,425
ขึ้น ฿925
฿19,500
คงที่
฿19,800
คงที่
฿19,900
คงที่
฿20,500
คงที่
฿20,999
คงที่
฿21,000
คงที่
฿21,000
คงที่
฿21,400
คงที่
฿21,500
คงที่
฿21,500
ลง ฿1,400
฿21,500
ลง ฿1,400
฿21,750
ลง ฿1,150
฿21,983
คงที่
฿21,999
คงที่
฿22,000
คงที่
฿22,090
คงที่
฿22,500
ขึ้น ฿600
฿22,900
ขึ้น ฿1,150
฿22,900
คงที่
฿22,900
คงที่
฿22,900
คงที่
฿23,000
คงที่
฿23,500
คงที่
฿24,600
คงที่
฿24,800
คงที่
฿24,999
คงที่
฿24,999
คงที่
฿24,999
คงที่
฿25,469
คงที่
฿25,500
คงที่
฿25,500
คงที่
฿25,560
คงที่
฿25,600
คงที่
฿25,900
คงที่
฿26,500
คงที่
฿26,500
คงที่
฿26,900
คงที่
฿26,900
คงที่
฿27,500
คงที่
฿27,589
คงที่
฿27,589
คงที่
฿27,900
คงที่
฿28,632
คงที่
฿28,963
คงที่
฿29,563
คงที่
฿30,000
คงที่
฿35,500
ขึ้น ฿14,501
฿35,699
คงที่
Lazada Lazada
ทั้งหมดมี 12 รายการ
8F-3AW ฿12,900
฿21,000
คงที่
฿22,540
ลง ฿1,187
tohome.com tohome.com
ทั้งหมดมี 1 รายการ
฿20,000
คงที่
JD Central JD Central
ทั้งหมดมี 4 รายการ
฿22,500
ลง ฿12,300
฿22,900
คงที่
฿22,900
ขึ้น ฿7,000
AliExpress AliExpress
ทั้งหมดมี 1 รายการ