Vivo Y11 (3/32GB)

฿2,500 +
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
8 ร้านค้า
1000 รายการ
ขนาด 159.43 × 76.77 × 8.92 มิลลิเมตร ข
อบตัวเครื่องโค้งมน จับถนัดมือ
น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 190.5 กรัม
ขยาย
ย่อ
Shopee Shopee
ทั้งหมดมี 997 รายการ
฿2,500
ลง ฿100
฿2,500
คงที่
฿2,502
คงที่
฿2,502
คงที่
฿2,505
ลง ฿313
฿2,512
ลง ฿314
฿2,512
คงที่
฿2,512
คงที่
฿2,514
ลง ฿629
฿2,514
ลง ฿629
฿2,515
คงที่
฿2,516
คงที่
฿2,520
คงที่
฿2,520
คงที่
฿2,520
คงที่
฿2,522
ลง ฿316
฿2,523
คงที่
฿2,526
คงที่
฿2,527
คงที่
฿2,528
คงที่
฿2,536
คงที่
฿2,537
คงที่
฿2,537
คงที่
฿2,539
คงที่
฿2,540
คงที่
฿2,541
คงที่
฿2,541
คงที่
฿2,542
คงที่
฿2,542
คงที่
฿2,547
คงที่
฿2,550
คงที่
฿2,551
คงที่
฿2,552
คงที่
฿2,552
คงที่
฿2,552
คงที่
฿2,552
คงที่
฿2,552
คงที่
฿2,555
ลง ฿639
฿2,556
คงที่
฿2,558
คงที่
฿2,559
คงที่
฿2,559
คงที่
฿2,559
คงที่
฿2,559
คงที่
฿2,559
คงที่
฿2,560
ลง ฿256
฿2,560
คงที่
฿2,562
คงที่
฿2,563
คงที่
฿2,564
คงที่
฿2,566
ลง ฿350
฿2,568
คงที่
฿2,568
คงที่
฿2,570
คงที่
฿2,570
คงที่
฿2,571
คงที่
฿2,572
คงที่
฿2,576
คงที่
฿2,576
คงที่
฿2,576
คงที่
฿2,577
คงที่
฿2,577
คงที่
฿2,578
คงที่
฿2,580
คงที่
฿2,583
คงที่
฿2,585
คงที่
฿2,585
ลง ฿323
฿2,585
คงที่
฿2,585
ลง ฿323
฿2,587
คงที่
฿2,587
คงที่
฿2,589
คงที่
฿2,590
คงที่
฿2,590
คงที่
฿2,590
คงที่
฿2,590
คงที่
฿2,591
คงที่
฿2,592
คงที่
฿2,592
คงที่
฿2,593
คงที่
฿2,597
คงที่
฿2,597
ลง ฿649
฿2,599
ลง ฿400
฿2,599
คงที่
฿2,600
คงที่
฿2,600
คงที่
฿2,605
คงที่
฿2,605
คงที่
฿2,609
คงที่
฿2,609
คงที่
฿2,610
คงที่
฿2,618
ลง ฿654
฿2,618
ลง ฿654
฿2,622
คงที่
฿2,623
คงที่
฿2,623
คงที่
฿2,628
ลง ฿358
฿2,628
คงที่
฿2,629
คงที่
฿2,630
คงที่
฿2,630
ลง ฿359
฿2,631
คงที่
฿2,632
คงที่
฿2,632
คงที่
฿2,632
คงที่
฿2,632
คงที่
฿2,632
ลง ฿263
฿2,633
คงที่
฿2,634
คงที่
฿2,634
คงที่
฿2,634
คงที่
฿2,634
คงที่
฿2,637
ลง ฿360
฿2,639
คงที่
฿2,639
คงที่
฿2,639
คงที่
฿2,639
คงที่
฿2,640
คงที่
฿2,640
คงที่
฿2,640
คงที่
฿2,642
คงที่
฿2,642
คงที่
฿2,642
ลง ฿264
฿2,643
คงที่
฿2,644
คงที่
฿2,644
คงที่
฿2,650
คงที่
฿2,654
คงที่
฿2,655
คงที่
฿2,655
คงที่
฿2,655
คงที่
฿2,656
คงที่
฿2,657
คงที่
฿2,662
คงที่
฿2,664
คงที่
฿2,665
ลง ฿296
฿2,666
คงที่
฿2,667
ลง ฿267
฿2,668
คงที่
฿2,670
คงที่
฿2,675
ลง ฿268
฿2,676
คงที่
฿2,678
คงที่
฿2,680
คงที่
฿2,681
คงที่
฿2,683
คงที่
฿2,684
ลง ฿268
฿2,685
ลง ฿366
฿2,685
คงที่
฿2,686
คงที่
฿2,688
คงที่
฿2,689
คงที่
฿2,689
คงที่
฿2,690
ขึ้น ฿90
฿2,690
คงที่
฿2,690
คงที่
฿2,690
คงที่
฿2,695
คงที่
฿2,696
คงที่
฿2,696
คงที่
฿2,697
คงที่
฿2,698
คงที่
฿2,699
คงที่
฿2,699
คงที่
฿2,699
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,700
คงที่
฿2,701
คงที่
฿2,701
คงที่
฿2,702
คงที่
฿2,702
คงที่
฿2,702
คงที่
฿2,706
คงที่
฿2,708
คงที่
฿2,708
คงที่
฿2,709
คงที่
฿2,709
คงที่
฿2,711
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
คงที่
฿2,712
ลง ฿271
฿2,712
คงที่
฿2,714
คงที่
฿2,714
คงที่
฿2,714
คงที่
฿2,714
คงที่
฿2,715
คงที่