แหวนทองครึ่งสลึง | แหวนทองจากทุกร้านค้า หลากหลายรูปแบบ

฿39 +
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
4 ร้านค้า
871 รายการ
แหวนทอง น้ำหนักครึ่งสลึง
ขยาย
ย่อ
Shopee Shopee
ทั้งหมดมี 712 รายการ
฿39
 
คงที่
8 ฿45
฿50
 
คงที่
7 ฿50
เบอร์ 10 ฿73
เบอร์ 9 ฿73
เบอร์7 ฿73
8 ฿73
9 ฿73
9 ฿73
เบอร์6 ฿73
เบอร์7 ฿73
8 ฿79
เบอร์10 ฿79
เบอร์ 7 ฿79
เบอร์7 ฿79
เบอร์ 10 ฿84
5 ฿84
เบอร์10 ฿84
เบอร์ 9 ฿84
6 ฿84
ไซต์ 7 ฿90
ไซต์ 10 ฿90
฿200
 
คงที่
฿250
 
ลง ฿2,750
฿500
 
คงที่
฿2,000
 
คงที่
฿2,300
 
คงที่
฿2,490
 
คงที่
฿2,690
 
คงที่
฿2,735
 
คงที่
฿2,850
 
คงที่
฿2,850
 
คงที่
฿2,850
 
คงที่
฿2,850
 
คงที่
฿2,869
 
คงที่
฿2,880
 
คงที่
฿2,880
 
คงที่
฿2,890
 
คงที่
฿2,950
 
คงที่
฿2,950
 
คงที่
฿2,950
 
คงที่
฿2,950
 
คงที่
฿3,000
 
คงที่
฿3,070
 
คงที่
฿3,070
 
คงที่
฿3,100
 
คงที่
฿3,100
 
คงที่
฿3,100
 
คงที่
฿3,100
 
คงที่
฿3,100
 
คงที่
฿3,120
 
คงที่
฿3,150
 
คงที่
฿3,150
 
คงที่
฿3,250
 
คงที่
฿3,250
 
คงที่
ชำระแบบผ่อน แจ้งไซส์ในแชท ฿3,399
฿3,300
 
คงที่
฿3,300
 
คงที่
฿3,300
 
คงที่
฿3,300
 
คงที่
฿3,329
 
คงที่
฿3,349
 
คงที่
฿3,389
 
คงที่
฿3,399
 
คงที่
฿3,399
 
คงที่
฿3,500
 
คงที่
หมด
Size 61 ฿3,500
฿3,549
 
คงที่
หมด
฿3,599
 
ขึ้น ฿50
฿3,639
 
คงที่
หมด
แฟนซี 61 ฿3,750
ลายมังกร 70 ฿3,750
฿3,750
 
คงที่
ปลอกมีดตัดลาย/53 ฿3,750
หมด
ไซส์ 55 โปร่งมังกร ฿3,750
฿3,750
 
ขึ้น ฿100
฿3,759
 
คงที่
58 ฿3,788
66 ฿3,799
62 ฿3,799
฿3,799
 
คงที่
฿3,799
 
คงที่
65 ฿3,799
62 ฿3,799
64 ฿3,799
56 ฿3,799
฿3,799
 
ลง ฿36
58 ฿3,799
62 ฿3,799
52 ฿3,799
฿3,799
 
ขึ้น ฿11
฿3,799
 
ลง ฿36
63 ฿3,799
฿3,799
 
คงที่
฿3,800
 
คงที่
E59 ฿3,820
เปียโบว์ E49 ฿3,850
E61 ฿3,820
E63 ฿3,820
62 ผ่อน 0% บัตรเครดิต ฿3,995
E64 ฿3,820
รุ้งมังกร E48 ฿3,869
62 ผ่อน 0% บัตรเครดิต ฿3,995
หัวใจโป่ง E60 ฿3,820
ลายแฟชั่น+100บ ผ่อน 0% บัตรเครดิต ฿4,090
เปียหัวใจ E58 ฿3,820
E 62 ฿3,824
E 62 ฿3,824
E 63 ฿3,824
E 61 ฿3,824
E 65 ฿3,824
฿3,824
 
ลง ฿21
E 52 ฿3,824
E 50 ฿3,824
E 68 ฿3,824
E 64 ฿3,824
E 61 ฿3,824
รุ้งมังกร E 52 ฿3,824
E 62 ฿3,824
E 67 ฿3,824
E 53 ฿3,824
เปียโบว์ E61 ฿3,824
E 63 ฿3,824
E 47 ฿3,824
E 64 ฿3,824
E 54 ฿3,845
E61 ฿3,824
เกลี้ยงปอกมีด E 62 ฿3,824
แฟชั่น ฿3,860
E 59 ฿3,829
62 ฿3,835
v3.5 ผ่อนบัตรเครดิต 0% ฿4,310
Size 53 ฿3,838
Size 50 ฿3,838
Size 58 ฿3,838
Size 59 ฿3,838
Size 53 ฿3,838
59 ฿3,839
Size 59 ฿3,839
58 ฿3,839
หมด
ผ่อน 51 ฿4,190
฿3,850
 
คงที่
฿3,850
 
คงที่
ผ่อนบัตรเครดิต ฿4,113
฿3,869
 
คงที่
64 ฿3,869
ผ่อน 59 ฿4,190
ผ่อน 62 ฿4,190
ผ่อน 60 ฿4,190
ผ่อน 59 ฿4,190
ผ่อน 58 ฿4,190
48 ฿3,869
ผ่อน 58 ฿4,190
ผ่อน 61 ฿4,190
ผ่อน 52 ฿4,190
ผ่อน 53 ฿4,190
V0.0 ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ฿4,050
57 ผ่อน 0% บัตรเครดิต ฿3,990
56 พลอย ฿3,990
฿3,890
 
คงที่
฿3,890
 
คงที่
E62 ฿3,890
E62 ฿3,890