Aigo | เครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาด 8 kg. (สีชมพู)

฿1,000 +
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
6 ร้านค้า
537 รายการ
ความจุในการซัก 8 กก.
ขจัดคราบสกปรกได้สะอาดทั่วถึง
ใช้งานทนทาน ไม่เป็นสนิม
มีบริการหลังการขายครอบคลุมทุกจังหวัด
ขยาย
ย่อ
AliExpress AliExpress
ทั้งหมดมี 191 รายการ
฿1,006
 
ลง ฿4
฿1,018
 
ลง ฿4
฿1,058
 
ลง ฿1
฿1,092
 
ขึ้น ฿109
฿1,108
 
ลง ฿3
฿1,125
 
ขึ้น ฿2
฿1,200
 
ลง ฿3
฿1,202
 
ลง ฿12
฿1,244
 
ลง ฿5
฿1,307
 
ขึ้น ฿12
฿1,307
 
ขึ้น ฿12
฿1,307
 
ลง ฿3
฿1,345
 
ลง ฿4
฿1,373
 
ขึ้น ฿1
฿1,400
 
ลง ฿4
฿1,400
 
ลง ฿4
฿1,401
 
ลง ฿1
฿1,401
 
ขึ้น ฿14
฿1,404
 
ขึ้น ฿1
฿1,408
 
ลง ฿4
฿1,419
 
ลง ฿144
฿1,435
 
ขึ้น ฿143
฿1,442
 
ลง ฿4
฿1,457
 
ลง ฿2
฿1,462
 
ลง ฿5
฿1,502
 
คงที่
฿1,507
 
ลง ฿5
฿1,509
 
ขึ้น ฿1
฿1,540
 
ลง ฿5
฿1,545
 
ขึ้น ฿1
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,560
 
ขึ้น ฿126
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,560
 
ขึ้น ฿5
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,560
 
ลง ฿5
฿1,564
 
ขึ้น ฿5
฿1,565
 
ขึ้น ฿1
฿1,604
 
ขึ้น ฿1
฿1,604
 
ขึ้น ฿1
฿1,615
 
ลง ฿2
฿1,620
 
ขึ้น ฿2
฿1,679
 
ลง ฿5
฿1,684
 
ขึ้น ฿1
฿1,716
 
ขึ้น ฿171
฿1,716
 
ลง ฿5
฿1,716
 
ลง ฿5
฿1,721
 
ขึ้น ฿1
฿1,721
 
ขึ้น ฿6
฿1,721
 
คงที่
฿1,721
 
ขึ้น ฿1
฿1,748
 
ลง ฿4
฿1,748
 
ลง ฿4
฿1,765
 
ขึ้น ฿2
฿1,838
 
ลง ฿4
฿1,871
 
ลง ฿5
฿1,871
 
ลง ฿4
฿1,871
 
ลง ฿5
฿1,956
 
คงที่
฿1,965
 
ขึ้น ฿1
฿2,012
 
ขึ้น ฿2
฿2,025
 
ลง ฿6
฿2,047
 
ลง ฿7
฿2,064
 
ขึ้น ฿2
฿2,103
 
ลง ฿3
฿2,107
 
ขึ้น ฿1
฿2,112
 
ขึ้น ฿3
฿2,161
 
ขึ้น ฿6
฿2,164
 
ขึ้น ฿6
฿2,169
 
ลง ฿7
฿2,169
 
ลง ฿7
฿2,169
 
ลง ฿7
฿2,181
 
ขึ้น ฿26
฿2,182
 
ขึ้น ฿2
฿2,183
 
ลง ฿6
฿2,183
 
ลง ฿6
฿2,186
 
ลง ฿3
฿2,186
 
ลง ฿3
฿2,224
 
ลง ฿6
฿2,251
 
ลง ฿2
฿2,309
 
ลง ฿7
฿2,372
 
ลง ฿5
฿2,426
 
ลง ฿2
฿2,431
 
ลง ฿8
฿2,520
 
ลง ฿6
฿2,661
 
ขึ้น ฿2
฿2,669
 
ลง ฿7
฿2,825
 
ขึ้น ฿2
฿2,965
 
ลง ฿9
฿3,021
 
ขึ้น ฿2
฿3,076
 
ขึ้น ฿2
฿3,098
 
ขึ้น ฿2
฿3,141
 
ขึ้น ฿2
฿3,142
 
ขึ้น ฿2
฿3,175
 
ขึ้น ฿2
฿3,203
 
ลง ฿9
฿3,262
 
ลง ฿9
฿3,381
 
ลง ฿9
฿3,440
 
ลง ฿10
฿3,440
 
ลง ฿10