YUWELL | เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร รุ่น 8F-5AW

฿8,000 ~ ฿35,999
5starstarstarstarstar(0 รีวิว)
5 ร้านค้า
168 รายการ
1. ตัวเครื่อง ขนาด 39 x 24.5 x 50 ซม. น้ำหนัก 15.5 กก.
2. มีระบบตั้งเวลาปิดเพื่อสะดวกในการใช้งาน
3. หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงานเวลาที่ตั้งปิด
4. มีไฟบอกสถานการณ์ทำงานปกติ และไม่ปกติ
5. มีสัญญาณเตือน ออกซิเจนต่ำความดันสูงหรือ ต่ำ
6. ระบบผิดพลาด ไม่มีไฟเข้า
7. มี รีโมท คอนโทล ควบคุมการเปิด-ปิดและตั้งเวลา
8. Sieve
9. ช่วงการไหล 0-5 ลิตร
10. ความเข้มข้นของออกซิเจน 87-95.5
ขยาย
ย่อ
฿8,000
คงที่
฿10,000
คงที่
YU500【without Atomiz ฿12,394
฿12,900
คงที่
฿12,900
คงที่
฿13,000
ลง ฿1,500
฿13,000
คงที่
฿14,800
คงที่
฿14,900
ลง ฿10,000
฿15,000
คงที่
฿15,308
ขึ้น ฿1,424
฿15,900
คงที่
฿15,900
คงที่
฿15,999
คงที่
฿16,000
คงที่
฿16,500
คงที่
฿16,511
ลง ฿4,389
฿16,511
ลง ฿4,389
฿16,900
คงที่
฿17,500
คงที่
฿17,500
คงที่
฿17,500
คงที่
฿17,500
ขึ้น ฿400
฿17,900
ลง ฿1,000
฿17,900
คงที่
฿17,950
ลง ฿11,040
฿18,500
ลง ฿925
฿18,599
คงที่
฿18,900
ขึ้น ฿2,835
฿19,000
คงที่
฿19,000
คงที่
฿19,000
คงที่
฿19,425
ขึ้น ฿925
฿19,500
คงที่
฿19,800
คงที่
฿19,900
คงที่
฿20,000
ลง ฿20,000
฿20,450
คงที่
฿20,500
คงที่
฿21,000
คงที่
฿21,000
คงที่
฿21,500
คงที่
฿21,500
ลง ฿1,400
฿21,500
ลง ฿1,400
฿21,500
ลง ฿1,400
฿21,900
ลง ฿1,000
฿21,900
ขึ้น ฿500
฿21,983
คงที่
฿21,999
คงที่
฿22,000
คงที่
฿22,090
คงที่
฿22,900
คงที่
฿22,900
คงที่
฿22,900
คงที่
฿22,900
คงที่
฿23,000
คงที่
฿23,500
คงที่
฿24,000
ลง ฿6,000
฿24,600
คงที่
฿24,776
คงที่
฿24,800
คงที่
฿24,802
คงที่
฿24,999
คงที่
฿24,999
คงที่
฿24,999
คงที่
฿25,469
คงที่
฿25,500
คงที่
฿25,500
คงที่
฿25,560
คงที่
฿25,600
คงที่
฿25,900
คงที่
฿25,900
คงที่
฿26,478
คงที่
฿26,500
คงที่
฿26,500
คงที่
฿26,900
คงที่
฿27,500
คงที่
฿27,589
คงที่
฿27,589
คงที่
฿27,900
คงที่
฿28,632
คงที่
฿28,963
คงที่
฿29,563
คงที่
฿35,500
ขึ้น ฿14,501
฿35,699
คงที่
฿35,999
ขึ้น ฿23,009
฿17,490
ขึ้น ฿5,590
฿17,900
ขึ้น ฿5,000
฿18,900
คงที่
฿27,965
คงที่
฿30,186
คงที่
฿30,315
คงที่
฿35,900
คงที่
tohome.com tohome.com
ทั้งหมดมี 1 รายการ
฿20,000
คงที่
JD Central JD Central
ทั้งหมดมี 4 รายการ
฿22,490
ลง ฿10
฿22,900
คงที่
฿22,900
ขึ้น ฿7,000
NocNoc NocNoc
ทั้งหมดมี 1 รายการ
฿27,900
คงที่