การจัดส่ง การจัดส่ง
  • - ส่งสินค้าโดยพนักงานส่งของ (Messenger)
  • - ส่งสินค้าทาง EMS (พัสดุลงทะเบียน)
  • - มารับสินค้าด้วยตัวเองที่ร้านดิจิตอลทูโฮม ทั้ง 14 สาขา
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 12:00 น. และ 13:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ เวลา 09:00 น. – 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น.
หยุดทำการ วันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน