การจัดส่ง การจัดส่ง
  • ค่าขนส่งคิดเป็นจำนวนต่อเที่ยว ตามระยะทางขนส่งจริง
  • อัตราค่าบริการขนส่งกิโลเมตรละ 18 บาท โดยอัตราเริ่มต้นค่าขนส่ง (1-10 กิโลเมตร) อยู่ที่ 180 บาท
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
เปิดบริการทุกวัน
08:30 - 19:00 น.
เบอร์โทร: