การจัดส่ง การจัดส่ง
  • จัดส่งฟรี!! เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไปต่อใบสั่งซื้อ (โดยเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (น้ำหนักสินค้ารวมไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
วันจันทร์ - ศุกร์
8:30 – 17:30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทร: