การจัดส่ง การจัดส่ง
  • ค่าจัดส่งสินค้า คิดตามน้ำหนักของสินค้า
  • กรุงเทพฯ : ระยะเวลา 1 – 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ
  • ต่างจังหวัด : ระยะเวลา 2 – 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ
  • ส่งด่วน ภายใน 3ชม. (กรุงเทพฯ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เบอร์โทร: