การจัดส่ง การจัดส่ง
  • Standard Shipping : ภายใน 3 วันทำการ | อัตราค่าบริการ 50 บาท
  • Messenger : ภายใน 1-2 วันทำการ (เมื่อชำระเงินภายใน 15.00น.ของวันดังกล่าว) | อัตราค่าบริการเริ่มต้น 90 บาท (เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของสินค้าในตะกร้า)
  • Cash on Delivery : ภายใน 1-2 วันทำการ (เมื่อทำรายการสั่งซื้อภายใน 15.00น.ของวันดังกล่าว) | อัตราค่าบริการ 100 บาท | เก็บเงินสดปลายทาง
  • Same-Day Shipping : ได้รับสินค้าภายในวันที่สั่ง โดยต้องทำรายการและชำระเงินเข้ามาก่อนเวลา 13.00น. | อัตราค่าบริการเริ่มต้น 350 บาท(เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า)
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
วันจันทร์ - วันเสาร์
9.00 - 19.00 น.
เบอร์โทร:
store icon
90 วันที่แล้วarrow
30 วันที่แล้ว
90 วันที่แล้ว
180 วันที่แล้ว

* เฉพาะผู้ใช้ BigGo ผู้ช่วยช้อปปิ้ง
1 ปีก่อน
2 ปีก่อน
New
ตอนนี้--
สูงสุด--
ต่ำสุด--
--
arrow_upราคาขึ้น--
arrow_downราคาลง--