การจัดส่ง การจัดส่ง
  • หากออเดอร์มูลค่ามากกว่า 888 บาท จะไม่มีค่าจัดส่งใด ๆ แต่หากออเดอร์มีมูลค่าน้อยกว่า 888 บาท จะมีค่าจัดส่ง 60 บาท
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
09:00 - 21:00 น.
เบอร์โทร: